Maximizează profitul
Minimizează costurile
Analizează riscul

Management antreprenorial

îmbunătăţirea rezultatelor companiei


 • Investiții

  Rentabilitatea investiției... Mai mult

 • Riscuri

  Analiza riscurilor... Mai mult

 • Contact

  Comandă servicii... Mai mult

Servicii oferite :

Fundamentarea afacerii - realizarea unei analize obiective în privinţa proiectului de business avut în vedere, concretizată într-o concluzie argumentată privind oportunitatea realizării acelui proiect.

Calculăm : Valoarea prezentă netă (NPV), Rata internă de rentabilitate (IRR), Rata internă de rentabilitate modificată (MIRR), Perioada de acoperire a investiţiei (payback period), Simulare Monte Carlo.

Investiția este rentabilă ?

Rentabilitatea investiţiei

 

Orice decizie privind cheltuielile de capital, cum ar fi noi investiţii, schimbări, modernizări sau achiziţii, trebuie să aibă la bază o analiză de profitabilitate.

Calcularea investiţiilor este un pas crucial în bunul management financiar al companiei prin care investitorii pot obţine o imagine mai clară a profitabilităţii şi riscurilor unei oportunităţi de investire.

În ritmul actual în care mediul de afaceri se dezvoltă, este obligatoriu să faceţi studii de fezabilitate financiare, în cel mai sigur şi rapid mod.

Dacă nu, vă veţi găsi în postura de a acţiona pe baza unor supoziţii greşite sau veţi adopta măsurile prea târziu.

 

Cum puteţi face faţă competiţiei dacă urmărirea formulelor sau analizarea variabilelor de intrare necesită mult timp ?

 

În loc să studiaţi oportunităţile pentru cea mai bună alocare a capitalului, vă puteţi pierde în modele de calcul... iar timpul trece.

 

Calculele efectuate de noi vor asigura baza pentru deciziile strategice cu privire la cheltuielile de capital care vă vor duce mai aproape de îndeplinirea obiectivelor :

 

 • Crearea rapidă a modelului de investiţii
 • Realizarea de analize de profitabilitate şi identificarea celei mai eficiente alternative
 • Analiza profitabilităţii mai multor scenarii
 • Calcularea pragului de rentabilitate pentru diferiţi parametri
 • Analiza de  senzitivitate (ce se întâmplă dacă costurile investiţiilor cresc, veniturile scad, sau   rata de actualizare este diferită ?)
 • Comparaţia diferitelor scenarii de investiţii sau proiecte alternative.
 • Testarea deprecierii pentru IFRS şi US GAAP
 • Evaluare pentru achiziţii, fuziuni şi vânzări de afaceri

 

 

 

Rentabilitatea investiţiei

 

 

Ce ne transmiteți :

 

Descrierea proiectului :

 

 • numărul de faze
  • construcție (instalare utilaje) - în luni
  • producție (exploatare) - în ani
 • luna și anul de început al calculului
 • rata de actualizare, rata de remunerare a capitalului (pe an) - exemplu : rata dobânzii de 8%
 • tipul de impozit și procentul - exemplu : 16% impozit pe profit, 1% impozit venit microîntreprinderi

 

Investițiile :

 

 • denumire
 • deprecierea în ani
 • luna și anul de început al deprecierii

 

Veniturile (din vânzări, închirieri, etc) :

 

 • denumire tip venit
 • cantitate
 • preț

 

Costurile variabile :

 

 • materii prime și materiale consumabile
 • servicii executate de terți
 • salarii legate de volumul producției
 • alte costuri variabile

sau

 • procent din venituri - exemplu : 70%

 

Costurile fixe :

 

 • salarii
 • chirii
 • alte costuri fixe

 

Venituri si cheltuieli financiare (defalcate pe fiecare an)

 

Capitalul de lucru :

 

 • creanțe pe termen scurt : termenul mediu de încasare în zile - exemplu : 30 zile
 • stocuri : rotația stocurilor în zile - exemplu : 40 zile
 • datorii curente : termenul mediu de plată în zile - exemplu : 22 zile

 

Ce calculăm :

 

Investiții :

 

 • valoarea deprecierii
 • valoarea contabilă rămasă

 

Situația veniturilor :

 

 • marja brută
 • marja brută %
 • EBITDA - profitul înainte de a scădea amortizarea, dobânzile și cheltuielile cu impozitul pe profit
 • EBIT - profitul înainte de plata dobânzilor și impozitului
 • EBT - profitul obținut înainte de plata impozitului
 • impozitul pe profit
 • profitul net
 • profitul net %
 • RONA - randamentul activelor nete - %
 • VA - valoarea adăugată
 • DCVA - valoarea adăugată actualizată
 • valoarea adăugată actualizată – cumulativă
 • profit operațional
 • profit operațional net după impozit
 • active nete, medie

 

Capitalul de lucru :

 

 • creanțe de încasat
 • creanțe pe termen scurt, creștere (-) / scădere (+)
 • valoarea stocurilor
 • variația stocurilor, creștere (-) / scădere (+)
 • datorii
 • datorii, creștere (-) / scădere (+)
 • schimbări în capitalul de lucru
 • capitalul de lucru net

 

Situația fluxului de numerar :

 

 • flux de numerar din operații
 • FCF - flux de numerar
 • DFCF - flux de numerar actualizat
 • flux de numerar actualizat – cumulativ
 • flux de numerar financiar
 • datorie pe termen lung, creștere (+) / scădere (-)
 • Modificări ale împrumuturilor pe termen scurt
 • flux de numerar total
 • flux de numerar total - cumulativ

 

Bilanț :

 

 • active necorporale
 • imobilizări corporale
 • investiții
 • stocuri și lucrări în curs
 • creanțe de încasat
 • alte creanțe
 • casa și banca
 • total active curente
 • capitalul social
 • prima de emisiune de acțiuni
 • alte capitaluri restrânse
 • venituri reținute
 • profitul (pierderea) pentru perioada respectivă
 • total capitaluri proprii
 • datorii pe termen lung
 • datorii pe termen scurt
 • total datorii

 

Indicatori financiari :

 

 • rate de lichiditate
 • rate de profitabilitate
 • rate de risc        

 

Analiza profitabilității :

 

 • Valoarea prezentă a fluxurilor de numerar
 • PV al fluxului de numerar operativ
 • PV a valorii reziduale
 • Valoarea prezentă totală (PV)
 • Investiții propuse în active
 • Propunere de investiții
 • Valoarea prezentă netă (NPV)
 • NPV ca anualitate lunară
 • Rata internă de rentabilitate (IRR)
 • Rata internă de rentabilitate modificată (MIRR)
 • Indicele de profitabilitate (PI)
 • Perioada de recuperare, ani
 • Rentabilitatea activelor nete (RONA), %
 • Valoarea adăugată (VA)
 • Valoarea adăugată actualizată (DCVA)
 • Impactul ratei de actualizare în profitabilitate
 • Impactul investiției în profitabilitate
 • Impactul veniturilor în profitabilitate
 • Impactul costurilor variabile în profitabilitate
 • Impactul costurilor fixe în profitabilitate
 • Impactul altor variabile în profitabilitate
 • Grafice de analiză (cash-flow, Spider, Tornado)

 

 

Servicii oferite :

Fundamentarea afacerii - realizarea unei analize obiective în privinţa proiectului de business avut în vedere, concretizată într-o concluzie argumentată privind oportunitatea realizării acelui proiect.

Calculăm : Valoarea prezentă netă (NPV), Rata internă de rentabilitate (IRR), Rata internă de rentabilitate modificată (MIRR), Perioada de acoperire a investiţiei (payback period), Simulare Monte Carlo.

 

Ce face un sistem BI ?

 

Diagnosticare

 

Dacă avem la dispoziţie exclusiv datele contabile, DETERMINAREA exactă a stadiului în care se găsește afacerea și încotro se îndreaptă NU ESTE UȘOARĂ. Soluţia BI oferă posibilitatea comparării datelor din trecut, din domeniul financiar, management, marketing, vânzări sau chiar HR și prezintă o imagine exactă a funcţionării de până acum. Sistemul oferă un instrument precis și util, atunci când se analizează perioadele trecute şi eficienţa acestora.

Monitorizare

Luarea deciziilor este facilitată, în mare măsură, de monitorizarea în timp real a activității firmei. Această monitorizare poate fi concentrată pe oricare activitate a firmei, fie că este vorba de achiziționări, producţie, vânzări, etc. Pe un Tablou de bord, managerii diferitelor departamente sau directorul executiv pot vedea cu exactitate evoluţia consumului de materiale, vânzărilor realizate, ş.a.m.d.
Analizare

Fără o analiză adecvată, datele sunt doar simple cifre. Imperial BI oferă specialiştilor din domeniul financiar posibilitatea analizării exacte şi sigure a datelor, pentru a putea trage concluzii adecvate şi lua decizii benefice.
Previziuni

Înainte de a lua o decizie importantă, un manager trebuie să analizeze viitoare posibilităţi. Instrumentele sistemului Imperial BI fac posibilă testarea acestor posibilităţi, pregătindu-se astfel pentru eventualele schimbări economice, ca de exemplu : majorarea preţurilor materiilor prime, pierderea unui client semnificativ, etc. Sistemul prelucrează aceste date, mai apoi le retransmite utilizatorului pentru a fi analizate. Este foarte important şi indispensabil ca, în sistemul ERP în care operează Imperial BI, datele şi documentele să fie încărcate cu strictețe și în proporţie de 100%.

 

WinMentor BI - Instrument Business Intelligence

 

Servicii oferite :

Fundamentarea afacerii - realizarea unei analize obiective în privinţa proiectului de business avut în vedere, concretizată într-o concluzie argumentată privind oportunitatea realizării acelui proiect.

Calculăm : Valoarea prezentă netă (NPV), Rata internă de rentabilitate (IRR), Rata internă de rentabilitate modificată (MIRR), Perioada de acoperire a investiţiei (payback period), Simulare Monte Carlo.

 

Viziune

Viziunea noastră este să fim ecosistemul preferat unde clienţii, angajaţii şi partenerii nostri îşi împărtăşesc unii altora experienţa şi mobilizează resurse pentru a crea valoare pentru toţi.

Misiune

Misiunea noastră este să oferim soluții, să înţelegem nevoile clienţilor noştri şi să îi ajutăm să îşi atingă potenţialul maxim prin reducerea costurilor şi creşterea productivităţii.

Servicii

- Fudamentarea afacerii
- Analiza poziţiei financiare
- Analiza performanţelor
- Analiza activităţii întreprinderii
- Analiza fluxurilor de numerar
- Diagnosticul rentabilităţii
- Analiza riscului

Contact

 • Telefon:
  (+40) 773 864 734
 • Email:
  imperial.ro@gmail.com
 • Adresa:
  Ep. Iacob Antonovici 17
  Bârlad, 731212, Vaslui
  România